Primera jornada del 23è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia