Noves estratègies de Teràpia Cel·lular en Hematologia
Nuevas Estrategias de Terapia Celular en Hematología
New Strategies of Cellular Therapy in Hematology

Barcelona 17 – 18 de Novembre de 2020

Informació General · Información General · General Information                         


Tancament de les inscripcions 13 novembre
La inscripció inclou l’assistència a les activitats contemplades al programa, documentació i certificat d’assistència.
Formularis d’Inscripció i Preinscripció http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1293

Les dades bancàries per ordenar la transferència són:
BIC: BSABESBB IBAN: ES59 0081-0377-96-0001165326
Indiqueu com a concepte el nom i cognoms de l’inscrit.

Política de Cancel·lació
Qualsevol cancel·lació s’ha de comunicar per escrit adreçat a la Secretaria Tècnica.
Abans del 1 de novembre la devolució serà del 50%, a partir d’aquesta data no hi haurà cap dret de reemborsament.

Tota la informació actualitzada a
Toda la información actualizada en
Updated information at
https://bit.ly/2uWa3jd

Secretaria Secretaría Secretariat

Departament d’Activitats i Congressos
Major de Can Caralleu, 1-7 · 08017 Barcelona

Secretaria Tècnica · Secretaría Técnica · General Secretariat
Ariadna Clivillé · Tel. 34+ 932 030 756 · ariadnacliville@academia.cat
Inscripcions · Inscripciones · Registration
inscripcions@academia.cat

Share This