Noves estratègies de Teràpia Cel·lular en Hematologia
Nuevas Estrategias de Terapia Celular en Hematología
New Strategies of Cellular Therapy in Hematology

Barcelona 17 – 18 de Novembre de 2020

Presentació · Presentación · Introduction                         

Benvolguts tots/es,

Us volem donar la benvinguda a aquesta 44 Edició de la Diada de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia. Com tots sabeu, aquesta Diada es va ja organitzar amb format presencial el passat 9 de juny; desgraciadament, la pandèmia COVID19 ens ha fet modificar l’estructura de la reunió, la hem passat a un format virtual i en dos dies. El programa no s’ha modificat de manera significativa respecte del que vàrem avaluar per la primera reunió presencial.

Aquest any, hem decidit dedicar la Diada a un tema de gran actualitat “Noves Estratègies de Teràpia Cel·lular en Hematologia”. La teràpia cel·lular no es una estratègia terapèutica nova en la nostra especialitat; el trasplantament al·logènic i la infusió de limfòcits del donant en els casos de malalts amb quimerisme mixta o recaiguda de la malaltia de base son dos bons exemples que es van instaurar ja fa molts anys i que son utilitzats a la nostra pràctica clínica diaria. No obstant, els darrers anys han representat una autèntica revolució en aquest àmbit amb el desenvolupament de les cèl·lules CART com a eines de tractament extremadament eficaces en subpoblacions de malalts que fins al moment actual presentaven un pronòstic infaust amb teràpies convencionals. L’establiment de les cèl·lules CART tant en el context d’assajos clínics com a la nostra pràctica clínica diària ha representat un canvi significatiu en la organització dels servies; desenvolupament i creació d’unitats CART, desenvolupament d’equips multidisciplinaris diferents als que teníem prèviament, aprenentatge de noves toxicitats associades al tractament. Alguns d’aquests aspectes son compartits per altres eines terapèutiques que es discutiran també en aquesta reunió; els anticossos biespecífics son un clar exemple.

El Dr. M. Juan, del Servei d’Immunologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i jo mateixa hem elaborat de manera cuitosa el present programa que intenta recollir aspectes d’aquestes noves aproximacions terapèutiques que considerem poder ser de l’interès de tots vosaltres, presentades per ponents amb experiència en el tema. Desitgem que la jornada sigui del vostre interès, que us emporteu nova informació i que sobre tot, desperti en vosaltres moltes preguntes i projectes nous que ens permetin avançar en aquesta àrea tots plegats.

Una abraçada ben forta,

               Anna Sureda                                                             Manel Juan

Share This